Tak wygląda 55 - letni Tony Pearson, który pierwsze znaczące starty zanotował 1976 roku.