Syn znanego kulturysty Sergio Oliva wygrywa zawody NPC w Chicago.

 

 Oliva_junior.jpg

 

Oliva_junior2.jpg

 

Oliva_junior5.jpg

 

Oliva_junior4.jpg

 

Oliva_junior6.jpg

 

Oliva_junior8.jpg

 

Oliva_junior9.jpg

 

Oliva_junior10.jpg