Istnieje kilka metod, za pomocą których można pobudzać przyrosty z sesji treningowej na sesję, pozwalających w efekcie uzyskać bardziej masywne, równomiernie wykształcone, silne umięśnienie.

 

Dzisiaj przedstawiamy metodę, zakładającą zwiększenie ilości elementów izometrycznych.
 
ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ELEMENTÓW IZOMETRYCZNYCH
Wyraz izometryczny odnosi się tutaj do statycznego skurczu mięśni, podczas którego obciążenie oddziałuje na mięśnie, ale nie jest w jakikolwiek sposób przez nie poruszane.
Postęp dokonuje się w tym wypadku poprzez zwiększanie zakresu trwania kolejnych utrzymywań obciążenia w bezruchu. Możecie np. starać się po wykonaniu wszystkich podciągnięć na drążku wykonać jeszcze jedno i starać się jak najdłużej pozostawać przy drążku.
Jeśli na początku będzie to tylko 5 sekund, w kolejnych sesjach starajcie się dodawać po jednej - dwie sekundy. W ten sposób po pewnym czasie będziecie mogli nie tylko długo się utrzymać, ale też zwiększyć ilość powtórzeń.
Innym sposobem wykorzystywania skurczów izometrycznych jest ich wprowadzanie do takich ćwiczeń, jak uginania nóg na maszynach, podciągania sztangi w opadzie tułowia czy ściągania drążka wyciągu do klatki. Pod koniec pozytywnej fazy ruchu (ugięcia, ściągnięcia) dokładamy skurcz mięśni bez poruszania obciążeniem. Intensywność takich zabiegów można zwiększyć dodatkowo poprzez dołożenie skurczu po ukończeniu ugięcia, gdy obciążenia już nie można poruszyć. W ten sposób możemy wykonać bardzo silne skurcze i pogłębiamy znacznie stymulację umięśnienia. Pamiętać przy tym trzeba jednak, że jest to zawansowana metoda treningowa. Postęp w tym wypadku będzie polegał na wydłużaniu czasu zatrzymania obciążenia w miejscu. Najlepiej jest zacząć od jednosekundowej pauzy i stopniowo zwiększać czas jej trwania do sześciu sekund, utrzymując przy tym całkowitą ilość powtórzeń w serii oraz obciążenie na niezmiennym poziomie.
 
Niech będzie z Wami siła i honor !