Super dziewczyna Naomi Kutin, przysiada z ciężarem przekraczającym dwu-krotność swojej wagi.